Category

KỸ NĂNG TÌM VIỆC

Category

Ảnh hưởng của dịch COV-19 đối với nền kinh tế thực sự rất lớn, ở Việt Nam nhiều công ty có nguồn hàng từ nước ngoài, hay phụ thuộc và nguồn khách du lịch nước ngoài lâm vào cảnh khốn đốn. Bài viết ngày hôm nay dành cho những bạn mất việc vì COV-19 và đang chờ bay, tìm việc làm online có thể kiếm thêm thu nhập